Världsledande
teknik

– Nu äntligen i Sverige!

Problem med mögel, skadedjur, virus eller farliga bakterier?
Orcis sortiment av väteperoxidbaserade desinfektionsmedel är framtagna för effektiv desinficering av såväl ytor som händer & sår.

Orci Spray är vår 100% biologiskt nedbrytbara desinfektionsmedel. Ett långtidsverkande & bakteriedödande desinficeringsmedel fritt från alkohol och klor är det ett allergivänligt alternativ för ytdesinfektion, handdesinfektion & sårtvätt!

NocoSpray är portabel och framtagen för att högeffektivt, snabbt och automatiserat hantera desinficering och luktsanering.

 

Världsledande teknik

– Nu äntligen i Sverige!

Problem med mögel, skadedjur, virus eller farliga bakterier? Orcis sortiment av väteperoxidbaserade desinfektionsmedel är framtagna för effektiv desinficering av såväl ytor som händer & sår. 

Orci Spray är vår 100% biologiskt nedbrytbara desinfektionsmedel. Ett långtidsverkande & bakteriedödande desinficeringsmedel fritt från alkohol och klor är det ett allergivänligt alternativ för ytdesinfektion, handdesinfektion & sårtvätt!

NocoSpray är portabel och framtagen för att högeffektivt, snabbt och automatiserat hantera desinficering och luktsanering.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Marknadsledande effekt vid desinficering – behandlar luft och ytor automatiskt genom ett antal väteperoxidbaserade desinfektionsmedel som är helt biologiskt nedbrytbara och med endast syre och vatten som restprodukter.

Problem med besvärande lukter blir allt vanligare i fastigheter idag. Genom att effektivt döda mögelsvamp, sporer och bakterier oxideras och neutraliseras odörer som mögel-, rutten-, fisk- och röklukt. I dag är väteperoxid klart ledande vad gäller effekt och miljöprofil i jämförelse med exempelvis klor och ozon.

Vi löser både akuta smittor och ert förebyggande arbete – samtidigt som ni sparar pengar! Med vår lösning får ni en bättre miljö för både patienter och era anställda. Läs mer hur vi kan hjälpa er!

Med NocoSpray löser vi dina problem, det går att behandla allt från mögel till vägglöss – med en enkel maskin som ni själva kan sköta. Vår beprövade teknik används redan idag till lukt, mögel och sanering av ohyra. Hur kan vi hjälpa dig? Hur ser dina behov ut?

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi löser dina mögelproblem – genom vår unika teknik kan vi sanera mångdubbelt många utrymmen samma dag i jämförelse med tidigare metoder. Dessutom med full kontroll och perfekta resultat!

Marknadsledande effekt vid desinficering – behandlar luft och ytor automatiskt genom ett antal väteperoxidbaserade desinfektionsmedel som är helt biologiskt nedbrytbara och med endast syre och vatten som restprodukter.

Problem med besvärande lukter blir allt vanligare i fastigheter idag. Genom att effektivt döda mögelsvamp, sporer och bakterier oxideras och neutraliseras odörer som mögel-, rutten-, fisk- och röklukt. I dag är väteperoxid klart ledande vad gäller effekt och miljöprofil i jämförelse med exempelvis klor och ozon.

Vi löser både akuta smittor och ert förebyggande arbete – samtidigt som ni sparar pengar! Med vår lösning får ni en bättre miljö för både patienter och era anställda. Läs mer hur vi kan hjälpa er!

Med NocoSpray löser vi dina problem, det går att behandla allt från mögel till vägglöss – med en enkel maskin som ni själva kan sköta. Vår beprövade teknik används redan idag till lukt, mögel och sanering av ohyra. Hur kan vi hjälpa dig? Hur ser dina behov ut?

Nocospray-
tekniken är ett oerhört bra hjälpmedel

Gunilla Häggblom
– Ålands Centralsjukhus

Hur länge har ni använt NocoSpray?

Vi skaffade vår första apparat i januari 2017, lagom till storstädning och sanering efter stambyten i lasarettsflygeln. Vår andra apparat kom i februari 2019 och vi står nu inför att skaffa två till.

Vad var det ni hade för behov som gjorde att ni började använda NocoSpray?

Vårt sjukhus är av äldre modell och vi har inte så många enkelrum för vård. För att på ett pålitligt sätt kunna slutstäda efter patient så ser vi Nocospray-tekniken som ett oerhört bra hjälpmedel. Det gäller alltså patienter med misstänkt eller säker smittorisk. Vi sparar in tid och kan snabbare ta rummet i bruk för ny patient.

Hur jobbar ni med det förebyggande arbetet med NocoSpray?

Hos oss använder vi apparaten för regelbunden sanering av olika publika ytor, som exempelvis väntrum. Vi kör en gång i veckan efter stängning. I vissa undersökningsrum används den också på regelbunden bas. Vi samlar då rullstolar, droppställningar och leksaker i rummet, för sanering. Även ambulanserna saneras varje vecka med Nocospray.

Hur gjorde ni innan ni använde er av NocoSpray?

Vi hade mera manuell städning, både väggar och tak, efter vissa patienter. Vi hade en rutin att torka alla ytor i rummet tre gånger med klorlösning efter clostridiumpatient.

Hur har er personal reagerat på detta?

Personalen ser många fördelar med Nocospray. Det är tidsbesparande. Vårdpersonalen är nöjda med effektiviteten vid utskrivningar. Slitskador har minskat. Osäkerheten om man glömt någon yta har försvunnit. Vår städpersonal känner en större trygghet i sitt arbete med detta hjälpmedel.

Hur har NocoSpray förbättrat arbetet för er?

Vi sanerar vårdrum efter användning på ett mycket mera effektivt sätt. Vi känner oss trygga med tekniken och ser bara fördelar med Nocospray. Apparaten är liten, lätt och behändig men ändå effektiv och tar stora utrymmen, upp till 1000 m3. I Sverige pratar man mycket om ”vårdrelaterade infektioner” (VRI).

Hur och om har NocoSpray gjort skillnad för er?

Vi saknar för tillfället bra mätinstrument för att kontrollera antalet VRI. Men vi känner oss trygga med metoden och vi har inte haft några sekundärfall, i vårdutrymmen där vi vårdat t.ex. clostridiumpatienter, sedan Nocospray togs i bruk hos oss.

”Nocospray-tekniken är
ett oerhört bra hjälpmedel”

– Gunilla Häggblom – Ålands Sjukhus

Hur länge har ni använt NocoSpray?

Vi skaffade vår första apparat i januari 2017, lagom till storstädning och sanering efter stambyten i lasarettsflygeln. Vår andra apparat kom i februari 2019 och vi står nu inför att skaffa två till.

Vad var det ni hade för behov som gjorde att ni började använda NocoSpray?

Vårt sjukhus är av äldre modell och vi har inte så många enkelrum för vård. För att på ett pålitligt sätt kunna slutstäda efter patient så ser vi Nocospray-tekniken som ett oerhört bra hjälpmedel. Det gäller alltså patienter med misstänkt eller säker smittorisk. Vi sparar in tid och kan snabbare ta rummet i bruk för ny patient.

Hur jobbar ni med det förebyggande arbetet med NocoSpray?

Hos oss använder vi apparaten för regelbunden sanering av olika publika ytor, som exempelvis väntrum. Vi kör en gång i veckan efter stängning. I vissa undersökningsrum används den också på regelbunden bas. Vi samlar då rullstolar, droppställningar och leksaker i rummet, för sanering. Även ambulanserna saneras varje vecka med Nocospray.

Hur gjorde ni innan ni använde er av NocoSpray?

Vi hade mera manuell städning, både väggar och tak, efter vissa patienter. Vi hade en rutin att torka alla ytor i rummet tre gånger med klorlösning efter clostridiumpatient.

Hur har er personal reagerat på detta?

Personalen ser många fördelar med Nocospray. Det är tidsbesparande. Vårdpersonalen är nöjda med effektiviteten vid utskrivningar. Slitskador har minskat. Osäkerheten om man glömt någon yta har försvunnit. Vår städpersonal känner en större trygghet i sitt arbete med detta hjälpmedel.

Hur har NocoSpray förbättrat arbetet för er?

Vi sanerar vårdrum efter användning på ett mycket mera effektivt sätt. Vi känner oss trygga med tekniken och ser bara fördelar med Nocospray. Apparaten är liten, lätt och behändig men ändå effektiv och tar stora utrymmen, upp till 1000 m3. I Sverige pratar man mycket om ”vårdrelaterade infektioner” (VRI).

Hur och om har NocoSpray gjort skillnad för er?

Vi saknar för tillfället bra mätinstrument för att kontrollera antalet VRI. Men vi känner oss trygga med metoden och vi har inte haft några sekundärfall, i vårdutrymmen där vi vårdat t.ex. clostridiumpatienter, sedan Nocospray togs i bruk hos oss.

Innovativ teknik för applicering

Innovativ teknik för applicering

Världsledande teknik vid desinficering – till en yta på 50 m3 behöver du enbart 50 ml NocoSpray och en total behandlingstid på cirka 8 minuter för att uppnå 100% desinficering.

Bättre ekonomi & miljö – Med aerosoler ner till 5µ och dosering på 1 ml per 1 m3 behövs mindre kemi transporteras och användas utan att förlora effekt. När väteperoxiden har verkat bryter det ner sig själv till luft.

Underhållsfri – ingen kemi pumpas runt i maskinen som traditionella ”foggrar”, vilket eliminerar behovet av rengöring och underhåll. Vi kallar det för teknik som fungerar när den behövs!

Lättast i branschen – maskinen väger endast 6 kilo, vilket gör den mycket enkel att transportera och lätt att manövrera.

Arbetsmiljö – Utsätt inte personal eller patient för risken att själv bli smittad låt maskinen göra jobbet.

Procent MRSA bakterier kvar efter rengöring/desinficering

  • Desinficering med Nocolyse 0% 0%
  • Desinficering med klor 16% 16%
  • Rengöring med tensid 66% 66%

Spara tid

Tidsinsatsen för varje saneringsobjekt kapas rejält. 30 minuters åtgärd är enkel att hantera.

Hantera fler projekt

Mångdubbelt många utrymmen kan saneras samma dag i jämförelse med tidigare metoder.

Resurskostnader

Ledtider och personalkostnader dras ned markant då t.ex rivare, sanerare och städpersonal kan gå in mycket snabbare.

Låt oss hjälpa dig

Dags att fylla på?

Nocolyse är ett väteperoxidbaserat desinfektionsmedel med dödlig effekt på virus, bakterier, jästsvampar, mögel och sporer. Nocolyse är biologiskt nedbrytbar, doftfri, giftfri, icke frätande, icke allergiframkallande, lämnar enbart syre och vatten som restprodukter och utvecklar inte bakterieresistens.

Procent MRSA bakterier kvar efter rengöring/desinficering

  • Desinficering med Nocolyse 0% 0%
  • Desinficering med klor 16% 16%
  • Rengöring med tensid 66% 66%
}

spara tid

Tidsinsatsen för varje saneringsobjekt kapas rejält. 30 minuters åtgärd jämfört med något som tidigare tog upp till 24 timmar.

d

Hantera fler projekt

Mångdubbelt många utrymmen kan saneras samma dag i jämförelse med tidigare metoder.

}

Resurskostnader

Ledtider och personalkostnader dras ned markant då exempelvis rivare, sanerare och städpersonal kan gå in och arbeta i lokalen betydligt snabbare.

Låt oss hjälpa dig

Dags att fylla på?

Nocolyse är ett väteperoxidbaserat desinfektionsmedel med dödlig effekt på virus, bakterier, jästsvampar, mögel och sporer. Nocolyse är biologiskt nedbrytbar, doftfri, giftfri, icke frätande, icke allergiframkallande, lämnar enbart syre och vatten som restprodukter och utvecklar inte bakterieresistens.