Lantbruk

Hållbara, effektiva och kraftfulla lösningar som är bra för både människan, djur och miljö.

Anlitade och betrodda av

Idag har vi ett upparbetat samarbete med branschorganisationerna, såsom HKScan, Skånemejerier, djurtransportörerna samt mjölkproducenterna i landets norra delar. Medlemmar i Sveriges Grisföretagare och har även äggproducenter bland kunderna


Vår teknik med väteperoxid är även en godkänd desinfektion för
kravgårdar.

Olika djur har olika typer av virus, bakterier, sporer och svamp som hotar deras hälsa och tillstånd. Ofta är det många djur på mindre yta och då kommer lätt infektioner och bakterier flyttas mellan djur. Ett djur som har en infektion eller är sjukt på annat sätt löper en stor risk i minskat välmående och minskad vikt som följd.


Alla djur precis som oss människor är som mest infektionskänslig i ung ålder då immunförsvar ej har hunnit utvecklats. Flera studier har gjorts där man ser en tydlig minskning av dödstal och ökning av vikt av djur som håller sig friska i förhållande till det motsatta.


Orci har en banbrytande teknik och ett kraftfull desinfektionsmedel som eliminerar bakterier, virus, sporer och svamp. Desinfektionen är skonsam mot djuret så djuren kan med fördel vara kvar medan vi desinficerar. Det har en sårläkande- och långtidsverkande effekt.

Video

se oss på plats hos vallens gård med vår produkt Terminator

Smittryck

Djurens miljö har stor betydelse för uppkomsten av smittsam sjukdom, då den dels kan gynna eller missgynna smittämnens överlevnad, dels påverka djurens känslighet för olika smittämnen.

Begreppet smittryck används för att beskriva hur stor mängden smittämne är i en djurgrupp och deras omgivning. Ett högt smittryck betyder att mängden smittämne är stor. Faktorer som bristande hygien kan bidra till ett högre smittryck och kan göra att fler djur insjuknar än vad som annars skulle ha varit fallet. I en sådan miljö har också smittämnen generellt lättare att sprida sig och överleva i både djur och närmiljö.

Djurstall är vanligtvis en kontaminerad och smutsig miljö som gör det svårt att få en god hygien i boxarna. Genom ORCIs enkla och effektiva rengöring och desinfektion av djurstallarna kan ni minska risken för att smitta sprids inom besättningen. Det gör att djuren utsätts för mindre smitta vilket medför att de mer sällan insjuknar i infektioner och behovet av antibiotikabehandling minskar.

Om en gård med högt smittryck isolerar de sjuka djuren och använder ORCIs produkter en till två gånger om dagen, då kan djuren återhämta sig till normal hälsa inom endast några veckor. Det ger inte bara minskat lidande för djuren utan även god ekonomi.

produkter

Elektrostatisk teknik

Idag används ofta alkohol baserade desinfektionsmedel. Virkon är även relativt vanliga. Dessa medel jobbar man med mer manuellt och har då ofta karenstid där djuren inte kan vara på plats.

Vår Terminator är vår kraftfullaste elektrostatiska maskin med en kastlängd på upp till 20 meter med en 100%-ig täckning. De statsikt laddade dropparna av väteperoxid, binder som miljoner mikromagneter i varandra. Detta skapar en täckning runt objektet på 360 grader.

Tack vare den långa kastlängden behöver vi inte gå i till djuren i boxen utan kommer åt allt från gångarna. Vi säkerställer ca 8000kvm i en tank. Med denna teknik sparar vi ca 80% av både tiden och kemikalievätskan mot traditionella metoder. Dessutom med en överlägsen eliminering.

Metoden ersätter inte vanligt städ men mellan städen är detta en perfekt metod. I taknock och på väggar kan även mögelsporer finnas som detta bryter ner. Dessa sporer är heller inte bra för djuren.

Exempel på gårdar som använder Orcis produkter

Vill du veta mer?

Kontakta oss idag!

Rulla till toppen