Desinfektionsmedel Dispensrar

Moderna desinfektionsmedel

Att desinficera miljöer har aldrig varit så viktigt som det är just nu. Givet den rådande pandemin har kravet på sanitet ökat och behovet av smarta lösningar för desinfektion har ökat likaså. Tillgången till handdesinfektion på publika platser har i takt med detta även intensifierats. 

Orci utvecklar och säljer dispensrar för desinfektionsmedel som passar på flertalet platser, allt från flygplatser till frisörsalonger. Vi erbjuder flera olika dispenserlösningar och du kan själv välja mellan väteperoxidbaserat desinfektionsmedel och spritbaserat.

Som standard är våra dispensrar fyllda med väteperoxidbaserat desinficeringsmedel som har en påvisad effektivitet på coronaviruset, vinterkräksjukan, mögel och bakterier.

Vi erbjuder en smart desinfektionslösning.
Priset för våra dispensrar baseras på en kalkyl av ert specifika behov, hur många dispensrar ni behöver, uppskattat antal användare, förväntad förbrukning och avtalets längd.

Prisexempel: För ett avtal på 36 månader med 6000 förväntade desinficeringar per månad, börjar priset på 699 kr.

Kontakta oss för hjälp med att kartlägga ert behov och för att få prisuppgifter.

VARFÖR DESIWASH FRÅN ORCI

ORCI har ett flertal olika modeller av dispensrar och ni kan självklart välja om ni vill ha spritbaserade eller väteperoxidbaserade desinfektionsmedel i era dispensrar.

Väteperoxid är bevisat effektivt mot coronaviruset.

Vår specialitet är väteperoxidbaserade desinficeringsmedel. Väteperoxidbaserade desinfektionsmedel är en långsiktig desinficeringslösning, studier på dess effektivitet har genomförts i nära 100 år och än har inga bakterier, virus eller sporer lyckats utveckla resistens mot väteperoxid.

Orci Desiwash är en smart och smidig desinfektionsautomat där användare använder sin fot för att trycka ut desinfektionsmedlet. Fotpedalen skapar ett extra smittskydd då era kunder och anställda inte behöver vidröra handdesinfektionspumpen med sina händer.

TV doktor Mikael uttalar sig om väteperoxid som handdesinfektion

Med ORCI får ni billigare desinfektion

Desiwash maskinen kombinerat med det väteperoxidbaserade desinfektionsmedlet ger 70% lägre kostnad per desinficerad hand i jämförelse med användningen av handspritspumpar på 500ml. Ni minskar även ert avfall då ni slipper små engångsflaskor- och pumpar som snabbt tar slut.

Investera i trygghet, sanitet och säkerhet för er och era kunder med Orci Desiwash, en modern och sanitär desinfektionsmedels dispenser!

ORCI har idag FLERA OLIKA modeller av dispensrar.

Vår nyaste modell har en modern finish i rostfritt stål, perfekt för desinfektion av händer i köpcentrum, butiker, tågstationer och mycket mycket mer.
Vi har även modeller anpassade för barn i olika storlekar. Vid beställning väljer ni även vilken typ av desinfektionsmedel ni vill använda er av i er dispenser. 

 

Fyll i formuläret så kontaktar vi er

Fördelar med desinfektionsmedel & dispenser från Orci.

  • Vi har olika dispensrar för olika behov och användningsområden.
  • Vi använder väteperoxid som har använt för desinfektion i över 100 år.
  • Luktfritt ämne som ej kan framkalla allergier.
  • Högkvalitativ produkt till överraskande lågt pris.
  • Beställning av produkt helt efter kundens individuella önskemål och behov.
  • Vi jobbar med modeller där du inte behöver vidröra pumpen med händerna som minskar smittspridningen på ytor där många tar.

”Nocospray-tekniken är
ett oerhört bra hjälpmedel”

– Gunilla Häggblom – Ålands Sjukhus

Hur länge har ni använt NocoSpray?

Vi skaffade vår första apparat i januari 2017, lagom till storstädning och sanering efter stambyten i lasarettsflygeln. Vår andra apparat kom i februari 2019 och vi står nu inför att skaffa två till.

Vad var det ni hade för behov som gjorde att ni började använda NocoSpray?

Vårt sjukhus är av äldre modell och vi har inte så många enkelrum för vård. För att på ett pålitligt sätt kunna slutstäda efter patient så ser vi Nocospray-tekniken som ett oerhört bra hjälpmedel. Det gäller alltså patienter med misstänkt eller säker smittorisk. Vi sparar in tid och kan snabbare ta rummet i bruk för ny patient.

Hur jobbar ni med det förebyggande arbetet med NocoSpray?

Hos oss använder vi apparaten för regelbunden sanering av olika publika ytor, som exempelvis väntrum. Vi kör en gång i veckan efter stängning. I vissa undersökningsrum används den också på regelbunden bas. Vi samlar då rullstolar, droppställningar och leksaker i rummet, för sanering. Även ambulanserna saneras varje vecka med Nocospray.

Hur gjorde ni innan ni använde er av NocoSpray?

Vi hade mera manuell städning, både väggar och tak, efter vissa patienter. Vi hade en rutin att torka alla ytor i rummet tre gånger med klorlösning efter clostridiumpatient.

Hur har er personal reagerat på detta?

Personalen ser många fördelar med Nocospray. Det är tidsbesparande. Vårdpersonalen är nöjda med effektiviteten vid utskrivningar. Slitskador har minskat. Osäkerheten om man glömt någon yta har försvunnit. Vår städpersonal känner en större trygghet i sitt arbete med detta hjälpmedel.

Hur har NocoSpray förbättrat arbetet för er?

Vi sanerar vårdrum efter användning på ett mycket mera effektivt sätt. Vi känner oss trygga med tekniken och ser bara fördelar med Nocospray. Apparaten är liten, lätt och behändig men ändå effektiv och tar stora utrymmen, upp till 1000 m3. I Sverige pratar man mycket om ”vårdrelaterade infektioner” (VRI).

Hur och om har NocoSpray gjort skillnad för er?

Vi saknar för tillfället bra mätinstrument för att kontrollera antalet VRI. Men vi känner oss trygga med metoden och vi har inte haft några sekundärfall, i vårdutrymmen där vi vårdat t.ex. clostridiumpatienter, sedan Nocospray togs i bruk hos oss.