Orci Spray desinfektion

Väteperoxid har använts som smittskydd länge och är högeffektiv, på grund av att den är celldödande och bryter igenom biofilmer. Det är stor skillnad i effektivitet och miljöpåverkan mellan olika medel. Väteperoxiden är framtidssäkrad och har ingen som helst miljöpåverkan. Med denna produkt slipper vi använda olika kemikalier vid olika typer av smitta. Enkelt och riskfritt med ett 100-procentigt resultat.

Väteperoxid är luktfri, smaklös, färglös, och klibbar ej. Efter användningen omvandlas Väteperoxid till syre och vatten. Den påverkas inte av ljus, temperatur eller pH-nivåer. Mikroorganismer kan inte heller utveckla ett motstånd mot Väteperoxid.

Både WHO (Världshälsoorganisationen) och ECHA (Europeiska kemikaliemyndigheten) har givit väteperoxid godkänt och att det fungerar som ämne mot Covid-19.

OricSpray. kan köpas i olika styrkor beroende på vad man ska desinficera. Vi har olika applikationsutrustning från handspray till ryggsprutor och handhållna desinficeringsmaskiner.

Varför använda Orci Spray?

  • 100% biologiskt nedbrytbart
  • Framkallar inga allergier
  • Långtidsverkande
  • Väteperoxid 3%
  • Eliminerar bakterier, virus, sporer
  • Luktfri
  • Alkoholfri och klorfri
  • Du behöver inte eftertorka
  • Kan använda både på ytor, händer och på sår

EN studier gjorda från fabrik

SS-EN 14476:2003 för provning och aktivitet mot virus

EN 1040 & EN1276 för provning och aktivitet mot bakterier

EN 1275 & EN1650 för provning och aktivitet mot jästsvamp

EN 13704 & EN 14348: 2003 för provning och aktivitet mot bakterier och jästsvamp

EN 14349:2004 Denna är kopplad till veterinärvård

Läs mer om superämnet väteperoxid
Echa om väteperoxid
Dr Mikael talar om väteperoxid
Folkhälsomyndigheten rekommenderar väteperoxid vid dekontaminering/desificering